Loading Laddar...
 
 
 

Moped klass I & II

AM – Moped klass I – Nu ett riktigt körkort!

Moped klass I (så kallad EU-moped) får köras av den som fyllt 15 år och har ett körkort med behörigheten AM eller ett körkort med annan behörighet.

För att få ett körkort med behörighet AM måste du ha ett godkänt kunskapsprov. Du gör kunskapsprovet på Trafikverket. Innan du gör provet måste du:

  • ha ett giltigt körkortstillstånd
  • ha genomfört en utbildning hos en behörig utbildare. Vi på Berndtssons Trafikskola anordnar sådana utbildningar med mycket goda resultat.
  • ha fyllt 15 år

När du har ett giltigt körkortstillstånd får du påbörja utbildning hos oss. Vi hjälper dig självklart med detta.

Utbildning/Övningskörning
Vi har helt egna kurser för mopedelever för att du ska få en personlig och effektiv utbildning.
Utbildningen för körkort AM är på sammanlagt 12 timmar. Den innehåller både teoretiska och praktiska moment som övningskörning i trafik. Vi har 4 helt nya mopeder som är både roliga och säkra att köra.
För att du ska få övningsköra med moped klass I måste du vara minst 14 år och 9 månader samt ha ett giltigt körkortstillstånd. Privat övningskörning är inte tillåten.

Med de nya reglerna måste du vara beredd på att lägga ner mycket energi på ditt AM-körkort. Om du har någon form av läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att du berättar det för oss. Du har då möjlighet att få hjälp på olika sätt.


Förarbevis Moped klass II

Moped klass II innefattar både den nya mopederna klass II som får gå i högst 25 km/h och alla de gamla (före 2003) som fick och fortfarande får gå i högst 30 km/h.

Följande krav måste uppfyllas för att få förarbevis för moped klass II:

  • Du är minst 15 år. Du fyllde 15 år den 1 oktober 2009 eller senare.
  • Du har gått en utbildning på minst 10 timmar.
  • Du har avlagt godkänt kunskapsprov.

Utbildning och prov för moped klass II
Vår utbildning för moped kl II innehåller både teoretiska och praktiska moment, men det avslutande provet är enbart teoretiskt och görs på trafikskolan. De områden som tas upp under utbildningen är fordonskännedom, trafikregler, trafikens förrädiska situationer och människans begränsade förmåga. I utbildningen ingå manöverträning och praktisk tillämpning. Vi är godkända av Transportstyrelsen att utföra både utbildning och prov.
Kunskapsprovet omfattar 25 frågor om fordonet, regler, människan, risker och miljön. Du måste ha rätt på minst 80 procent av frågorna för att bli godkänd.

Förarbeviset
När du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer vi att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset.

För att du ska kunna köra så fort som möjligt efter godkänt kunskapsprov skickar Transportstyrelsen även ut ett ”bevis om förarbevis” – ett dokument som intygar att du har rätt att köra moped klass II i väntan på att det riktiga förarbeviset (plastkortet) är tillverkat. Bevis om förarbevis är giltigt i ett år och innan dess måste du ha skickat in din ansökningsblankett samt betalat tillverkningsavgiften för att behålla din behörighet.

Förarbeviset är ljusgrönt till färgen och innehåller sedan 1 oktober 2009 fotografi och namnteckning av innehavaren. Avgiften för förarbeviset är 150 kronor. Avgiften betalas till Transportstyrelsen. När den inskickade ansökan godkänts, skickar Transportstyrelsen ett inbetalningskort.


Klass I ger dig rätt att köra:

  • Moped klass I och II
  • Traktor
  • Motorredskap klass II

 

Klass II ger dig rätt att köra:

  • Moped klass II

 

Klicka här för att boka din plats hos oss!