Loading Laddar...
 
 
 

Miljöpolicy

Berndtssons Trafikskola – Din ”gröna trafikskola”

Vår miljöpolicy är att i alla led arbeta för minsta möjliga miljöpåverkan samt skapa miljömedvetna trafikanter, och därför bedriver vi ett ständigt förbättringsarbete inom detta område.

Vi erbjuder dig därför:

  • Utbildning i ett körsätt som ger minsta möjliga utsläpp av farliga ämnen
  • Teoriutbildning där kunskap om trafikens påverkan av vår miljö ingår
  • Personal som alltid är uppdaterad i miljökunskap
  • Studielokaler och bilar som fungerar på ett så miljövänligt sätt som möjligt
  • Att ta med din handledare på körlektioner för att han/hon också ska få utbildning i ett ekonomiskt körsätt.